Äventyrsföreläsningar

Kanske springer du redan själv men vill bli inspirerad att vidga vyerna och tänja på gränserna. Kanske har du ännu inte tagit dina första löparsteg som vuxen än. Oavsett vilket erbjuder jag inspirationsföredrag.

Barn och ungas hälsa och välmående är grunden för att kunna lära sig och utvecklas. På din skola eller fritidshem kan jag berätta om hur jag bedriver Äventyrslöpning för Kids och hur jag fått barn att växa i självkänsla genom Äventyrslöpningen för Kids.

Kontakta mig för innehåll så anpassar jag efter dina behov!

Kontakta mig.